SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA:

Sukladno članku 18.a Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o. imenovalo je Službenika za zaštitu osobnih podataka.

 

KONTAKT PODACI:

SIužbenik za zaštitu osobnih podataka: Lara Zonta, mag.iur.,

Adresa i mjesto rada: Trg Vinodolskog zakona 5.,51250 Novi Vinodolski,

Broj službenog telefona: 051/445550; broj faxa: 051/445551

E-adresa službenog e-pretinca: ivanj@ivanj.net