SAVJETOVANJE: Nacrt prijedloga CJENIKA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

SAVJETOVANJE: Nacrt prijedloga CJENIKA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

 Objavljeno 01. ožujka 2022.

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama i članka 77. stavka 3. Zakona o gospodarenju otpadom Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o. započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 30. ožujka 2022. godine putem obrasca u nastavku dostave svoje prijedloge i mišljenja na prijedlog cjenika a na e-mail adresu:  javnanabava@ivanj.net

U nastavku se nalazi obrazac za sudjelovanje, prijedlog cjenika i obrazloženje cijene i izmjene cijene te obrazloženje cijene minimalne javne usluge.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, izradit će se i na internetskim stranicama Komunalnog trgovačkog društva IVANJ d.o.o. objaviti izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadržava zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Dokumenti