Promjena podataka

Svaku promjenu vlasništva ili davanje u najam prostora, korisnik je dužan prijaviti Komunalnom trgovačkom društvu Ivanj d.o.o. u roku od 15 dana, te je dužan dostaviti sljedeće dokumente:

 • kupoprodajni ugovor ili
 • ugovor o darovanju ili
 • ugovor o najmu ili
 • neki drugi dokument iz kojega je vidljiva promjena vlasnika/korisnika.

Dokumentacija se može predati :

 • pismenim putem na adresu:
  Komunalno trgovačko društvo Ivanj d.o.o.
  Trg Vinodolskog zakona 5
  51250 Novi Vinodolski
 •  faxom: 051/ 445-551
 •  e-mailom: ivanj@ivanj.net
 •  osobno: radnim danom od 7:00 do 15:00 sati