Pravilnik o postupku i kriterijima sponzoriranja i doniranja udruga

Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15), Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o., donijelo je Pravilnik o postupku i kriterijima sponzoriranja i doniranja udruga.

Ovo društvo odlučilo je podupirati projekte iz područja koje smatra povezanim uz svoju osnovnu djelatnost, gospodarenje otpadom, a kojima bi se ostvarivale mjere za smanjvanje ili sprečavanje nastanka otpada, uključujući izobrazno-informativne aktivnosti.

U duhu navedenog donacije i sponzorstva dodjeljuju se za moguću realizaciju:

  • humanitarnih projekata koji se provode u svrhu zaštite i promicanja zdravlja, pružanja pomoći oboljelima, pružanja pomoći osoba s invaliditetom i osoba s posebnim potrebama,
  • projekata u području obrazovanja, znanosti i sporta,
  • projekata u području kulture, kulturne baštine i umjetnosti te zaštite okoliša,
  • projekata u području turizma i turističkih sadržaja,
  • projekata iz područja Domovinskog rata, hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

 

Društvo neće sponzorirati ili donirati:

-  političke stranke i državne organizacije

-  organizacije koje podupiru rasnu, vjersku, manjinsku ili bilo koju drugu diskriminaciju

-  događanja koja su uvredljiva za javni moral i dobar ukus

-  organizacije koje imaju bilo kakvo dugovanje prema Društvu - organizacije koje su svojim dosadašnjim radom štetili ugledu Društva ili mu nanijeli materijalnu štetu. 

U privitku se daje potpuni tekst Pravilnika o postpku i kriterijima sponzoriranja i doniranja udruga.

 

Dokumenti