Povjerljiva osoba i postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i povjerljiva osoba

 

Sukladno članku 11. Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika, postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave imenovanoj povjerljivoj osobi.

Prijava nepravilnosti podnosi na propisanom obrascu u prilogu Pravilnika.

Prijava se može podnijeti:

-              neposredno u pisanom obliku,

-              poslati poštom (Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o., Trg Vinodolskog zakona 5, 51250 Novi Vinodolski (Povjerljiva osoba za prijavljivanje nepravilnosti)

-              dostaviti u elektroničkom obliku ili

-              usmeno izjaviti na zapisnik.

 

Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Milena Rubčić

e-pošta: groblja@ivanj.net

telefon: +385 (0)51 445 555

 

Zamjenik povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Mirela Unković

e-pošta: pravni@ivanj.net

telefon: +385 (0)51 445 557

 

 

Dokumenti