Politika kvalitete

Upravljanje kvalitetom dio je poslovne strategije Komunalnog trgovačkog društva IVANJ d.o.o. Naš je cilj postojeću razinu ne samo zadržati nego je trajno unaprijeđivati i tako postići da rezultati našeg rada i poslovanja kao i znanje budu prepoznati u okruženju.

Smjernice našeg Društva za trajno zadržavanje i kontinuirano poboljšavanje razine kvalitete usluga i cjelokupnog poslovanja možemo sagledati kroz:

  • poboljšanje sustava upravljanja i organizacije temeljnih procesa poslovanja,
  • praćenje i uvođenje novih tehnologija koje svojom primjenom utječu na poboljšanje realizacije naših usluga i zaštitu okoliša,
  • stalno praćenje zahtjeva korisnika naših usluga,
  • odgovorno gospodarenje prirodnim resursima poštivajući pritom sve zakonske propise, te sprečavati onečišćenje okoliša, štiteći zdravlje i sigurnost ljudi,
  • stalno praćenje i nadziranje svih poslovnih procesa, kako bi se izbjegli uzroci koji smanjuju kvalitetu, pouzdanost i sigurnost usluga, te štetan utjecaj na okoliš.

Politika kvalitete društva temelji se na nekoliko slijedećih načela:
 

  • Orijentacija na klijenta - Zadovoljstvo klijenta je najvažniji čimbenik u ostvarivanju politike i ciljeva kvalitete.
  • Vođenje i upravljanje - Vođenjem, upravljanjem i stalnim mjerenjem procesa od strane poslovodstva ostvaruje se sinergija ciljeva politike kvalitete. Stalno poboljšanje upravljanja procesima poslovanja kroz nadziranje i mjerenje put su ka postizanju prepoznatljive kvalitete naših usluga.
  • Odlučivanje na temelju činjenica - analiza podataka na temelju stvarnih informacija iz procesa i okoline organizacije temelj je za donošenje učinkovitih odluka.
  • Odgovornost za kvalitetu svoga rada - Svi zaposleni su u okviru svojih ovlaštenja odgovorni za kvalitetu svoga rada. Svijest o kvaliteti i doprinos u ostvarivanju ciljeva kvalitete ostvaruje se kroz praćenje i stalnu brigu za stručnim usavršavanjem naših kadrova. Primjena najbolje tehnologije i procesa, te osposobljavati zaposlenike za ostvarenje ciljeva poslovne politike.


Direktor:
Komunalnog trgovačkog društva IVANJ d.o.o.
Alen Bruketa, ing.građ.