Plaćanje računa

Plaćanje računa u periodu kada je blagajna zatvorena.

Dokumenti