ISO standardi

Certifikat dodijeljen Komunalnom trgovačkom društvu IVANJ d.o.o. sukladno zahtjevima norme ISO 14001:2015.

Dokumenti