Cjenik usluga Komunalnog trgovačkog društva IVANJ d.o.o. na snazi od 05.07.2019.