Cjenik usluga Komunalnog trgovačkog društva IVANJ d.o.o. - 2019.

Cjenik usluga Komunalnog trgovačkog društva Ivanj d.o.o. koji stupa na snagu  01. siječnja 2019.g. nalazi se u prilogu.

Dokumenti