Cjenik usluga Komunalnog trgovačkog društva IVANJ d.o.o. - 2018.

Cjenik usluga Komunalnog trgovačkog društva Ivanj d.o.o. koji stupa na snagu  01. srpnja 2018.g. nalazi se u prilogu.

Dokumenti