Javna nabava

3. Izmjena Plana nabave za 2014. godinu

3. Izmjena Plana nabave za 2014. godinu

Pročitajte više

2. Izmjena Plana nabave za 2014. godinu

2. Izmjena Plana nabave za 2014. godinu

Pročitajte više

1. Izmjena Plana nabave za 2014. godinu

1. Izmjena Plana nabave za 2014. godinu

Pročitajte više

Plan nabave za 2014. godinu

Plan nabave za 2014. godinu

Pročitajte više

Sponzorstva i donacije u 2013.

Sponzorstva i donacije u 2013.

Pročitajte više

Registar ugovora o javnoj nabavi u 2013. godini

Sukladno čl. 21. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) objavljuje se registar ugovora sklopljenih...

Pročitajte više