Javna nabava

Financijski plan za 2017. godinu

Financijski plan za 2017. godinu

Pročitajte više

Plan nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

Pročitajte više

2. izmjena Plana nabave za 2016. godinu

2. izmjena Plana nabave za 2016. godinu

Pročitajte više

1. izmjena Plana nabave za 2016. godinu

1. izmjena Plana nabave za 2016. godinu

Pročitajte više

Registar ugovora o javnoj nabavi u 2015. godini

Sukladno čl. 21. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) objavljuje se...

Pročitajte više

Donacije

Donacije i sponzorstva u 2015.g.

Pročitajte više