Javna nabava

Plan investicija za 2019. godinu

Plan investicija za 2019. godinu (pdf dokument)

Pročitajte više

Financijski plan za 2019. godinu

Financijski plan za 2019. godinu (pdf dokument).

Pročitajte više

Plan nabave za 2019. godinu

Plan nabave za 2019. godinu

Pročitajte više

Donacije i sponzorstva u 2019. godini.

Donacije i sponzorstva u 2019. godini.

Pročitajte više

Registar ugovora o javnoj nabavi u 2018. godini

Registar ugovora o javnoj nabavi u 2018. godini (link).

Pročitajte više