Javna nabava

3. izmjena plana nabave za 2023. godinu

3. izmjena plana nabave za 2023. godinu

Pročitajte više

2. izmjena plana nabave za 2023. godinu

2. izmjena plana nabave za 2023. godinu

Pročitajte više

1. izmjena plana nabave za 2023.

1. izmjena plana nabave za 2023.

Pročitajte više

Registar ugovora o javnoj nabavi u 2022.g..

Registar ugovora o javnoj nabavi u 2022.g. (link).

Pročitajte više

Plan nabave za 2023. godinu.

Plan nabave za 2023. godinu.

Pročitajte više