Radovi

Allium - Purple Sensation

Svake godine dva puta se sadi sezonsko cvijeće u gredice na području Grada Novog Vinodolskog.  Sa sadnjom...

Pročitajte više

Gumena podloga oko stabala na korzu

Na Korzu hrvatskih branitelja je prekrasan drvored crnika i koprivića, koji dominiraju prostorom estetski i...

Pročitajte više

Betonski zidići na Trgu Vinodolskog zakona

Oko stabala lipa na Trgu Vinodolskog zakona tijekom zadnjih godina sve je veću opasnost predstavljalo...

Pročitajte više

Orezivanja stabala

Krajem zime i tijekom ranog proljeća 2021. godine obavljena su orezivanja stabala: 1 . teleskop pilom sa tla – većina...

Pročitajte više

Sidrenje stabala

Stabla divljeg kestena, posađena u proljeće, usidrena su sa dva kompleta za nadzemno sidrenje proizvođača GEFA fabritz s...

Pročitajte više

Dva nova stabla lipe

Postojeći drvored lipa nadopunjen je sa još dvije sadnice srebrnolisne lipe - Tila tomentosa.   

Pročitajte više