Edukacija

Mikoriza

Mikoriza je simbioza biljaka i gljiva koja se stvara na korijenu, tj. zajednica hifa gljiva i korijena biljaka. Gljive od biljaka uzimaju...

Pročitajte više

Terenska nastava agronomskog fakulteta iz Zagreba

Studenti Agronomskog fakulteta iz Zagreba, smjer Uređenje krajobraza i...

Pročitajte više

Posjet studenata agronomskog fakulteta

I ove godine posjetili su nas studenti Agrnomoskog fakulteta iz Zagreba

Pročitajte više