Raspored odvoza

Raspored odvoza za 2022. godinu

Poštovani korisnici, Raspored odvoza miješanog komunalnog, biorazgradivog i reciklabilnog otpada za...

Pročitajte više

Raspored odvoza za 2021. godinu

Poštovani korisnici, Raspored odvoza miješanog komunalnog, biorazgradivog i reciklabilnog otpada za...

Pročitajte više

Raspored odvoza za 2020. godinu

             Poštovani korisnici, Zbog novonastale situacije uzrokovane...

Pročitajte više

Raspored odvoza za 2019. godinu

Poštovani korisnici, Raspored odvoza miješanog komunalnog, biorazgradivog i reciklabilnog otpada za...

Pročitajte više

Raspored odvoza 2017.

Poštovani korisnici, U prilogu se nalaze raspored odvoza komunalnog otpada za 2017. godinu, kao i raspored odvoza...

Pročitajte više