Novosti

Naputak o postupanju s glomaznim otpadom

POSTUPANJE S GLOMAZNIM OTPADOM: Naputak o postupanju s glomaznim otpadom (pdf dokument). Zahtjev za...

Pročitajte više

Ljetni raspored odvoza komunalnog otpada

Obavještavamo Vas da je od 13.06.2022. godine na snazi ljetni raspored odvoza komunalnog otpada....

Pročitajte više

Raspored odvoza za 2022. godinu

Poštovani korisnici, Raspored odvoza miješanog komunalnog, biorazgradivog i reciklabilnog otpada za...

Pročitajte više

Ljetni raspored odvoza

Obavještavamo Vas da je od 25.06.2018. godine na snazi ljetni raspored odvoza komunalnog otpada. Raspored odvoza...

Pročitajte više