Kontakti

Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o.

Trg Vinodolskog zakona 5
51 250 Novi Vinodolski
fax: ++385 (0)51 445 551

 

Rukovodioc PJ „Parkovi i javne površine“

Tamara Maretić, dipl. ing. agr.

tel:  051 44 55 52 

e-mail: parkovi@ivanj.net