Ispitivanje statike i zdravstvenog stanja stabla alepskog bora

U suradnji s tvrtkom 'Urbani šumari' d.o.o. izvedena je prezentacija poteznog testa i metode rezistografije  s ciljem  procjene zdravstvenog stanja i mehaničke stabilnosti vizualno atraktivnog alepskog bora (Pinus halepensis) u parku Ivana Mažuranića.

Potezni test metoda je procjene sigurnosti od loma i izvale cijeloga stabla. Poteznim testom se simulira utjecaj udara vjetra na stablo, odnosno djelovanje sile vjetra. Metoda se sastoji od povlačenja stabla, čime se simulira umjeren udar vjetra, a mjere se promjene u duljini vlakana i nagib korijenove ploče (žilišta).Sila na stablu primjenjuje se pomoću  vitla i čeličnog kabela. Silu mjeri dinamometar postavljen na uže, nagib inklinometri na žilištu, a promjene u duljini vlakana elastometri postavljeni duž debla, na mjestu najvećeg naprezanja (zbijanja ili istezanja).Dobiveni podaci obrađuju se pomoću računalnih alata (softvera) za analizu. Softver uspoređuje te podatke s rezultatom analize opterećenja površine krošnje stabla vjetrom. Rezultat izračuna prikazan je na dijagramima koji pokazuju sigurnost od loma debla i stabilnost korijenove ploče. U slučaju da su izračunate sigurnosne granice preniske, preporučuju se mjere za smanjenje krošnje.

Rezistograf je elektronički mjerni uređaj kojim se ispituje otpor drvnog tkiva pri konstantnom  prodiranju mjerne igle debljine 2,5 mm. Temeljem otpora izmjerenog na igli te utrošene struje za pokretanje igle, moguće je utvrditi pojavu i područje rasprostiranja truleži. Instrument rezultate očitanja grafički vjerno prikazuje na papirnatoj traci .

Budući da je otpor pri bušenju (prodiranju igle) u uzajamnoj vezi s mehaničkim osobinama drva, sva se oštećenja – pukotine, šupljine, oštećenja od insekata, područja zahvaćena procesima truleži – prepoznaju na papirnatoj traci u obliku spojenih linija gdje svaka točka prikazuje određeni otpor. Kod razorene strukture drva ili u slučaju šupljina, igla prodire praktički bez otpora. Osim za istraživanja truleži, šupljina, pukotina i oštećenja u drvu, instrument služi i za analizu godova odnosno određivanje starosti stabla.

Galerija