Djelatnost

Prema programu grada Novog Vinodolskog:

  • održavanje javnih površina (ekstenzivni travnjaci, drvoredi, živice, fontane, javni sanitarni čvorovi, dječja igrališta, klupe i košarice, staze i šetnice)
  • odražvanja zelenih površina (zelene površine koje se intenzivno održavaju)
  • čišćenje pomorskog dobra (plaže u Novom Vinodolskom, Klenovici, Povilama i Smokvici)
  • pojačano održavanje zelenih površina (uređenje nove površine)
  • čišćenje javnih površina (ulica, trgova i parkirališta) 

Prema tržištu:

  • projektiranje zelenih površina
  • izvođenje zelenih površina (jednostavniji građevinski radovi, popločenje)
  • postavljanje automatskog navodnjavanja
  • održavanje zelenih površina

Galerija