Betonski zidići na Trgu Vinodolskog zakona

Oko stabala lipa na Trgu Vinodolskog zakona tijekom zadnjih godina sve je veću opasnost predstavljalo korijenje koje se počelo izdizati iznad okolnog popločenja, a mjestimično je korijenje počelo dizati i kamene ploče samog popločenja. Nakon više prijedloga o kojima se razmišljalo, donesena je odluka o podizanju malih zidića, koji bi formom pratili već postojeći zidić oko koprivića na istom trgu, na njegovoj južnoj strani. Novi zidići su nešto manjih dimenzija i imaju element ponavljanja u prostoru, čime se dobio zanimljiv ritam. Zadržali  su se postojeći elementi u prostoru, bez vizualnog opterećenja s unošenjem nečeg novog. Imaju i fukciju klupa, što šetači vrlo rado koriste.  

Zidići su napravljeni od armirano betonskog zida promjera 140 cm, u tlocrtu heksagonalnog oblika, širine 20 cm, visine 40 cm, od  bijelog betona. Povrh zida napravljen je armiranobetonski  vijenac , širine 30 cm, visine 15 cm, također od bijelog betona, koji je obrađen štokanjem i brušenjem bridova. Sve vidljive plohe su impregnirane. Na mjestima gdje se korijenje uzdiglo iznad popločenje u zidovima je napravljen prekid – nadvoj.  

Galerija