Parking

Komunalno trgovačko društvo Ivanj d.o.o. kao dobar upravitelj javnim parkiralištima na području Grada Novog Vinodolskog kontinuirano prati i sukladno svojim mogućnostima ulaže napore kako bi svojim korisnicima, građanima i turistima omogućio najbolju i najjednostavniju uslugu.

Ivanj d.o.o. je nabavio i instaliralo dva nova parkirna automata koji osim kovanicama, omogućuju plaćanje usluge parkiranja i putem novčanica i bankovnih kartica. Uz ova dva novo nabavljena parkirna automata, Novi Vinodolski se može pohvaliti da trenutačno posjeduje ukupno četiri parkirna automata koji omogućuju plaćanje usluge parkiranja na jedan od tri navedena načina, što nas svrstava u jedan od razvijenijih malih gradova kada je u pitanju organizacija i naplata parkiranja na području cijele Republike Hrvatske.

Također, svi parkirni automati na području našega grada posjeduju internet vezu što dežurnom operateru omogućuje komunikaciju u realnom vremenu kao i brže reagiranje u slučaju zastoja ili problema u radu samog parkirnog automata.

Ove investicije osim što će unaprijediti pružanje kvalitetnije usluge plaćanja parkiranja, zasigurno će olakšati ljetovanje svim našim gostima, te prikazati Novi Vinodolski kao destinaciju koja prati potrebe suvremenog korisnika.

 

01-02-2021-g

Galerija