OBAVIJEST KORISNICIMA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU VINODOLSKE OPĆINE O IZMJENI CJENIKA JAVNE USLUGE