Akcija čišćenja okoliša deponija Duplja

Radna akcija čišćenja okoliša Duplje će se održati u subotu, 8. travnja. Okupljanje sudionika akcije čišćenja je od 7.30 do 8 sati na ulazu u odlagalište građevinskog otpada Kargač, a akcija će trajati do 12 sati.

 

Galerija

Dokumenti