Obavijest o promjeni broja telefona

Obavijest o promjeni broja telefona

Obavještavamo cijenjene korisnike da sve informacije vezane uz pogrebne usluge (organizacija ukopa, cijene pogrebnih usluga itd.) mogu dobiti na broj telefona 091/565-9946, osoba za kontakt Radovan Baričević.