HTML tutorial

Poslovna jedinica Čistoća

Cjenik

Cjenik Komunalnog trgovačkog društva Ivanj d.o.o. u primjeni od 01.05.2022. Očitovanje na Cjenik za javnu...

Pročitajte više
Više o
PJ - Čistoća

Poslovna jedinica Parkovi i javne površine

Radovi

Ovo proljeće na prostoru Novog Vinodolskog prevladavale su tople boje proljetnica: žuta i...

Pročitajte više
Više o PJ - Parkovi
i javne površine

Poslovna jedinica Parking

Novosti

Ovim putem obavještavamo poštovane korisnike da Komunalno trgovačko društvo Ivanj d.o.o. od dana...

Pročitajte više
Više o
PJ - Parking

Poslovna jedinica zajedničke službe

Savjetovanje s javnošću

Izvještaj o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću - Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna...

Pročitajte više
Više o PJ -
Zajedničke službe