Poslovna jedinica Čistoća

Novosti

Poštovani korisnici, Raspored odvoza miješanog komunalnog, biorazgradivog i reciklabilnog otpada za...

Pročitajte više
Više o
PJ - Čistoća

Poslovna jedinica Parkovi i javne površine

Radovi

Štetnici na palmama - crvena palmina pipa ( Rhynchophorus ferrugineus)   i palmin drvotoč (...

Pročitajte više
Više o PJ - Parkovi
i javne površine

Poslovna jedinica Parking

Novosti

Ovim putem obavještavamo poštovane korisnike da Komunalno trgovačko društvo Ivanj d.o.o. od dana...

Pročitajte više
Više o
PJ - Parking

Poslovna jedinica zajedničke službe

Cjenik

Cjenik Komunalnog trgovačkog društva Ivanj d.o.o. u primjeni od 15.07.2021.

Pročitajte više
Više o PJ -
Zajedničke službe